Wet Kansspelen op afstand aangenomen door Tweede Kamer

Op 7 juli 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel voor de modernisering van het kansspelbeleid in Nederland. Het wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie maakt het mogelijk om een vergunning te krijgen voor het aanbieden kansspelen op afstand. Met andere woorden: het legaal aanbieden van kansspelen zoals poker, casinospellen en weddenschappen in een online omgeving. Als de Eerste Kamer ook voor stemt is de nieuwe wetgeving een feit.

De huidige wet op de kansspelen (Wok) achterhaald

Het initiatief voor het wetsvoorstel heeft alles te maken met de huidige wet op de kansspelen, de zogenaamde ‘Wok’. Deze wet is inmiddels ruim 50 jaar oud en verbiedt het aanbieden van kansspelen zonder een vergunning. De gedachte hierachter is dat de speler moet worden beschermd tegen gokverslaving. Maar omdat we tegenwoordig internet hebben is het voor spelers toch mogelijk om via internet deel te nemen aan kansspelen. De aanbieders van deze kansspelen hebben uiteraard geen vergunning. Men speelt dus bij illegale bedrijven die niet onder toezicht staan van de overheid. De staatssecretaris is van mening dat het huidige kansspelbeleid achterhaald is.

Nieuwe wetgeving heet hangijzer

In veel Europese landen is het al legaal om kansspelen op afstand aan te bieden. In Nederland is het echter een heet hangijzer in de politiek. Veel partijen zijn fel tegen de regulering van online kansspelen omdat zij principieel tegen het gokken zijn. Men is bang dat het reguleren van online gokken zou leiden tot een groter aantal gokverslaafden in Nederland. In plaats van regulering zouden zij daarom liever zien dat het gokken verboden blijft.

Toch denkt een meerderheid in de Tweede Kamer dat het online gokken gelegaliseerd moet worden. Op deze manier is het namelijk veel beter mogelijk om de online kansspelen te reguleren. De regulering kan er dan juist voor zorgen dat gevallen van gokverslaving tijdig worden gesignaleerd. Ook kan er op tijd worden ingegrepen. Kortom: een meerderheid denkt dat een regulering van de online kansspelen leidt tot een beter preventiebeleid dan het huidige verbod.

Eerste Kamer moet nog instemmen

Nu de Tweede Kamer instemt met een regulering van online kansspelen is het wachten op de Eerste Kamer. Of zij ook akkoord gaan met de nieuwe wet is nog maar de vraag. Er zijn nog altijd flink wat partijen tegen de nieuwe plannen. En zelfs als een partij in de Tweede Kamer voorstemt is het nog altijd mogelijk dat dezelfde partij in de Eerste Kamer het voorstel wegstemt. Het blijft dus spannend of de nieuwe wet er komt.

Voordelen nieuwe wetgeving kansspelbeleid

Als het nieuwe wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer aangenomen wordt heeft dit grote gevolgen voor het kansspelbeleid in Nederland. Ineens wordt het mogelijk om in Nederland een vergunning te krijgen voor het aanbieden van online kansspelen zoals poker, casinospelen en sportweddenschappen. En dit heeft eigenlijk alleen maar grote voordelen voor de Nederlandse speler:
• Het nieuw wetsvoorstel maakt een vergunningstelsel mogelijk.
• De Nederlandse speler kan legaal deel blijven nemen aan online kansspelen.
• De speler kan online belastingvrij spelen.
• Betere bescherming tegen kansspelverslaving.
• Handhavingsbevoegdheden kansspelautoriteit uitgebreid.
• Waarborg kwaliteit van het spelaanbod.

Het nieuwe wetsvoorstel maakt een vergunningstelsel mogelijk

Met het nieuwe wetsvoorstel wordt het mogelijk om als online aanbieder van gokspellen een Nederlandse vergunning aan te vragen. Op dit moment worden er nog geen vergunningen afgegeven en vallen de aanbieders ook niet onder de Nederlandse wetgeving. Ze kunnen dus doen en laten wat ze willen. En dit gaat soms ten koste van de speler. Zo kan er sprake zijn van een oneerlijk spelverloop of kan het gebeuren dat een aanbieder de winst van de speler niet uit wil betalen.

Maar er zijn meer scenario’s mogelijk. Een online casino kan in principe zelfs het geld van het account van de speler stelen. En dit alles blijft ongestraft omdat de speler op geen enkele manier zijn recht kan halen. Het nieuwe wetsvoorstel brengt hierin verandering. Aanbieders moeten een vergunning aanvragen. Uiteraard krijgen ze deze vergunning alleen wanneer zij voldoen aan een aantal strikte voorwaarden. Zo moeten de aanbieders bijvoorbeeld een eerlijk spelverloop garanderen en de spelerstegoeden en de operationele bedrijfsvoering van elkaar gescheiden houden. En als men zich niet aan deze regels houdt kan de speler een beroep doen op de Nederlandse rechtspraak. Het vergunningstelsel biedt de speler dus veel meer bescherming.

De Nederlandse speler kan legaal deel blijven nemen aan online kansspelen

Op dit moment is het illegaal om deel te nemen aan online kansspelen. Er worden echter nog geen boetes voor uitgedeeld en de speler kan in feite zijn gang gaan. Dit wil echter niet zeggen dat hier geen verandering in kan komen. Sterker nog: als er geen wetgeving komt zal de overheid vroeg of laat ingrijpen. En dit kan leiden tot torenhoge boetes, het blokkeren van IP-adressen en het verbieden van geldtransacties tussen banken en aanbieders van online gokspellen. Gokken is dan niet meer mogelijk. Door het legaliseren blijft het echter ook in de toekomst mogelijk om deel te blijven namen aan online kansspelen.

De speler kan online belastingvrij spelen

In de huidige situatie is een Nederlandse speler van online gokspellen belastingplichtig. En niet zo’n beetje ook. Over de online maandwinst moet maar liefst 29% worden afgedragen. En dit kan niet worden verrekend met verliesmaanden. Een speler is bovendien verplicht om een boekhouding bij te houden en op maandelijkse basis aangifte te doen.

Helaas zijn veel spelers niet op de hoogte van deze regels. Zij krijgen vaak achteraf te maken met vervelende naheffingen en boetes. En omdat de Belastingdienst tot vijf jaar mag na heffen kan dit voor hele nare verrassingen zorgen. Als de nieuwe wet goedgekeurd wordt, komt hier verandering in. Dan zijn niet de spelers maar de aanbieders met een vergunning belastingplichting. Zij gaan opdraaien voor de 29% kansspelbelasting. Daarnaast worden zijn verplicht tot een bijdrage van 1,5% aan de Kansspelautoriteit over het bruto spelresultaat. De speler is dan veel voordeliger uit. Daar komt nog eens bij dat het gewonnen geld ‘wit’ is. De speler kan het geld hierdoor gemakkelijker uitgeven aan bijvoorbeeld een auto of een hypotheek.

Betere bescherming tegen kansspelverslaving

De gedachte achter het huidige Nederlandse kansspelbeleid is dat verslaving aan gokspellen zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Door de introductie van het internet en de opkomst van online aanbieders van kansspelen is het echter bijna niet mogelijk gokverslaving te voorkomen. Sterker nog: omdat de aanbieders de Nederlandse wetten en regels niet hoeven te eerbiedigen is de kans groot dat er juist meer mensen verslaafd raken aan gokken. Door middel van het vergunningstelsel van de nieuwe wetgeving zouden aanbieders worden verplicht om de speler te beschermen tegen verslaving.

Aanbieders krijgen namelijk alleen een vergunning mits zij de spelers vrijblijvend informeren en assisteren wanneer dit nodig is. Ook moet de aanbieder er voor zorgen dat een ‘probleemspeler’ voor hulp wordt doorverwezen naar de juiste plek . Daarnaast komt er voor risicovolle spellen een centraal register. Dit register kan probleemspelers voor bepaalde tijd uitsluiten van deelname aan een spel. Zo kunnen spelers met riskant gokgedrag tegen zichzelf worden beschermd. Ten slotte moeten de aanbieders van kansspelen 0,25% bijdrage aan het verslavingsfonds.

Handhavingsbevoegdheden Kansspelautoriteit uitgebreid

Als de nieuwe wet er komt worden de bevoegdheden van de Kansspelautoriteit flink uitgebreid. Zo krijgt de Kansspelautoriteit een monitorende functie. Men mag controleren of de aanbieders met een vergunning zich houden aan de gestelde voorwaarden. Ook mag men aanbieders zonder vergunning streng aanpakken. Kortom: de Kansspelautoriteit houdt streng toezicht, en dat is in het voordeel van de speler.

Waarborg kwaliteit van het spelaanbod

Een ander voordeel van de nieuwe wetgeving is dat de kwaliteit van het spelaanbod wordt gewaarborgd. Nu is het zo dat aspecten zoals kwaliteit hoofdzakelijk worden bepaald door de marktwerking. Maar in het wetsvoorstel wat nu op tafel ligt is vastgelegd dat ‘het aanbod van legale aanbieders moet kunnen concurreren met dat van illegale aanbieders’. Het idee hierachter is dat het illegale aanbod niet beter of lucratiever mag zijn dan het legale aanbod. Anders willen de spelers natuurlijk niet meer spelen bij een legale aanbieder. De belastingdruk voor aanbieders van online kansspelen mag daarom ook niet te hoog zijn. Er mag maximaal 20% bovenop de bruto spelopbrengst worden berekend. Hiermee voorkomt de nieuwe wet dat de speler teveel moet gaan betalen om te kunnen gokken bij een legale aanbieder.

Conclusie

Op 7 juli 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel voor de modernisering van het kansspelbeleid in Nederland. Het initiatief voor het wetsvoorstel heeft alles te maken met de huidige wet op de kansspelen, de zogenaamde ‘Wok’. Deze wet werd vijftig jaar geleden in het leven geroepen en verbiedt het aanbieden van kansspelen zonder een vergunning. Het doel van deze wet is om de speler te beschermen tegen een mogelijke gokverslaving. Maar omdat we tegenwoordig internet hebben is het voor spelers heel eenvoudig om via internet alsnog deel te nemen aan kansspelen. En omdat deze online aanbieders niet onder de Nederlandse wetgeving vallen kan men zich afvragen hoe effectief de oude wetgeving nog is als het gaat om preventie van gokverslaving. Daarom is er een nieuw wetsvoorstel ingediend om het oude kansspelbeleid te moderniseren. De kern van dit nieuwe beleid is het legaliseren van kansspelen zoals poker, casinospellen en weddenschappen in een online omgeving.

Veel partijen zijn fel tegen het wetsvoorstel omdat zij bang zijn dat het reguleren juist zou zorgen voor een groter aantal gokverslaafden in Nederland. Deze partijen zouden liever zien dat het gokken verboden blijft. Toch is het wetsvoorstel goedgekeurd door de Tweede Kamer omdat een meerderheid denkt dat legalisering leidt tot een beter preventiebeleid. De gedachte is dat regulering er juist voor kan zorgen dat gevallen van gokverslaving tijdig worden gesignaleerd.

Als het nieuwe wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer komt heeft dit grote gevolgen voor het kansspelbeleid in Nederland. Online aanbieders worden verplicht om een vergunning aan te vragen. Deze vergunning wordt alleen onder hele strenge voorwaarden verstrekt. Dit biedt de speler meer bescherming. In een geval van onrechtvaardige behandeling zou hij of zij zich kunnen wenden tot de Nederlandse rechtspraak. Op dit moment is het nog illegaal om een online kansspel te spelen. Als er géén wetgeving komt is de kans daarom groot dat de overheid websites van aanbieders gaat blokkeren, transacties gaat verbieden en boetes uit gaat delen. Dankzij het legaliseren door de nieuwe wetgeving zou de speler ook in de toekomst online kunnen blijven gokken. Een ander voordeel van de nieuwe wetgeving heeft betrekking op de belasting. Veel spelers weten niet dat zij belastingplichtig zijn wanneer zij online gokken. Hierdoor kunnen zij achteraf geconfronteerd worden met vervelende naheffingen door de Belastingdienst. Dankzij de nieuwe wet zouden niet langer de spelers maar de aanbieders worden belast. Voor de spelers wordt het dus voordeliger om te spelen bij een legaal casino.

Aanbieders met een vergunning zouden ook van overheidswege worden verplicht om de spelers vrijblijvend voor te lichten over gokverslaving. Spelers met probleemgedrag moeten worden geholpen en indien nodig doorverwezen naar een plek waar zij hulp kunnen krijgen. Daarnaast zou er volgens de nieuwe wetgeving een centraal register moeten komen. Probleemspelers zouden hiermee tijdelijk kunnen worden geweerd van deelname aan bepaalde risicovolle spellen. De Kansspelautoriteit krijgt meer bevoegdheden om er voor te zorgen dat de nieuwe wetgeving wordt nageleefd en de illegale aanbieders harder worden aangepakt. Ten slotte zou de wetgeving ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit van het spelaanbod wordt gewaarborgd. Het moet voor spelers immers aantrekkelijker zijn om te gokken bij een legale aanbieder dan bij een illegale aanbieder van online kansspelen. Of het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer komt is echter nog niet met zekerheid te zeggen, tot die tijd blijft het dus nog even spannend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *