Eerste Kamer bespreekt KOA wetsvoorstel op 7 maart

Op 7 maart behandelt de Eerste Kamer het veelbesproken wetsvoorstel KOA (Kansspelen op afstand). Er wordt dan ook bepaald hoe en wanneer de plenaire behandeling plaats zal vinden. Het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand moet het huidige kansspelbeleid moderniseren. Het huidige beleid is namelijk gebaseerd op een vijftig jaar oude wet die het verbiedt om zonder vergunning kansspelen aan te bieden. Het doel van deze wet was het voorkomen van gokverslaving.

Door de opkomst van het internet zijn er echter heel wat aanbieders van online kansspelen die illegaal hun diensten aanbieden. Omdat zij zonder vergunning opereren vallen zij echter niet onder de Nederlandse wetgeving en kan de overheid de speler niet de juiste bescherming bieden. Daarom stemde de Tweede Kamer eerder al in met het wetsvoorspel Kansspelen op Afstand. De regering wil met deze nieuwe wet het aanbieden van online kansspelen legaliseren. Aanbieders van kansspelen dkunnen, onder strenge voorwaarden, een vergunning krijgen om via het internet gokspellen aan te bieden.

Het nieuwe wetsvoorstel beoogt preventie

Met het nieuwe wetsvoorstel KOA beoogt de regering nog steeds het voorkomen van gokverslaving. Men wil dit echter niet langer doen door het spelen van kansspelen te ontmoedigen maar door het te reguleren. Zo moet er bijvoorbeeld een centraal register komen waarmee deelnemers kunnen worden uitgesloten van deelname aan risicovolle kansspelen. Ook wordt het aantal bevoegdheden van de Kansspelautoriteit uitgebreid. Zij gaan de uitvoering van de nieuwe wetgeving monitoren en ervoor zorgen dat de aanbieders met een vergunning blijven voldoen aan de voorwaarden. Met het reguleren van online kansspelen wil de overheid de speler beschermen en zorgen voor een veiliger aanbod. In de nieuwe wetgeving zijn daarom een aantal belangrijke punten opgenomen:
• Er komen strenge voorwaarden voor het verstrekken van vergunningen.
• Nieuw verslavingspreventiebeleid in de gokomgeving zelf.
• Agressieve en misleidende reclame wordt verboden.
• De aanbieder betaalt kansspelbelasting.
• Kansspelautoriteit ziet toe op het naleven van de regels.

Er komen strenge voorwaarden voor het verstrekken van vergunningen

Aanbieders van online gokspellen kunnen dankzij de nieuwe wetgeving een vergunning krijgen. De overheid zal hierbij zeer strenge voorwaarden hanteren. Zo moet de aanbieder volledig transparant zijn over de organisatie-, eigendoms- en financieringsstructuur. Ook moet de aanbieder aan kunnen tonen dat niet alleen hijzelf, maar ook zijn beleidsbepalers en alle andere belanghebbenden betrouwbaar zijn. Alle rechtspersonen die betrokken zijn bij een aanbieder worden daarom onderworpen aan een uitgebreid onderzoek door de Kansspelautoriteit. Ook de manier waarop een aanbieder omgaat met privacygevoelige gegevens is een belangrijk punt in dit onderzoek.

Nieuw verslavingspreventiebeleid in de gokomgeving zelf

Met de nieuwe wetgeving wil de regering een verslavingspreventiebeleid waarbij de spelers ook in de gokomgeving zelf worden beschermd tegen een gokverslaving. Dit verslavingspreventiebeleid houd onder meer in dat de identiteit van de spelers kan worden gecontroleerd. Deelnemers moeten dan hun Burgerservicenummer opgeven. Dit soort geautomatiseerde controles worden rechtstreeks door de Kansspelautoriteit uitgevoerd en dienen ervoor te zorgen dat uitgesloten spelers niet alsnog deel kunnen nemen aan kansspelen op afstand. De opgegeven BSN nummers mogen echter niet worden opgeslagen in de administratie van de aanbieder en moeten meteen worden vernietigd.

Naast het opgeven van een identificatie moet de speler bij inschrijving een profiel invullen. Hierdoor wordt hij of zij gedwongen om na te denken over het speelgedrag. Tijdens het spelen van een online gokspel wordt het spelgedrag voortdurend in de gaten gehouden en geanalyseerd. Als een speler risicovol speelt wordt hij hier op gewezen en geadviseerd over verantwoord gokken. Indien de situatie erom vraagt kan de Kansspelautoriteit een speler uitsluiten van deelname aan bepaalde kansspelen.

Agressieve en misleidende reclame wordt verboden

In de nieuwe wetgeving worden de reclameactiviteiten van de aanbieders met een vergunning aan banden gelegd. Aanbieders met een vergunning mogen niet langer gebruik maken van ‘agressieve en misleidende’ reclame. Ook mogen aanbieders consumenten niet benaderen wanneer zij bij het meldpunt hebben aangegeven dit niet te willen. Tussen 6.00 en 19.00 uur is het bovendien verboden om via televisiediensten reclame te maken voor gokken. Ook het promoten door middel van huis-aan-huisbezoeken is niet langer toegestaan.

Als de vergunninghouder reclame maakt, moet hij altijd een waarschuwing tonen met betrekking tot de risico’s van overmatig gokken. En als een speler van deelname uitgesloten is mag deze niet worden benaderd met reclameactiviteiten of wervingsaanbiedingen. Verder moet bij elke vorm van reclame worden verwezen naar specifieke internetpagina van de aanbieder. Op deze pagina staat alle informatie over het spelaanbod en de mogelijke risico’s ervan. Op deze pagina mogen geen reclames voor de spellen worden geplaatst. Ten slotte is het de aanbieders met een vergunning niet toegestaan om zich met reclames specifiek te richten op minderjarigen en jongvolwassenen.

De aanbieder betaalt kansspelbelasting

Bij de nieuwe wetgeving worden spelers niet langer verplicht om aangifte kansspelbelasting te doen. Ook hoeven de gewonnen bedragen niet worden opgegeven bij de inkomstenbelasting. Niet de speler maar de aanbieder van kansspelen op afstand zal de kansspelbelasting afdragen. Dit zal neerkomen op 29% van het bruto spelresultaat.

Kansspelautoriteit ziet toe op het naleven van de regels

De regering vindt het belangrijk dat de nieuwe regelgeving correct zal worden nageleefd. Daarom krijgt de Kansspelautoriteit extra handhavingsbevoegdheden. Hiermee kunnen zij er op toe zien dat de nu nog illegale aanbieders een vergunning aanvragen. Het streven is om het illegale aanbod zoveel mogelijk te beperken en effectief te kunnen handhaven.

Conclusie

Het wetsvoorstel Kans spelen op Afstand wordt op 7 maart door de eerste kamer besproken. Dit wetsvoorstel heeft als doel het moderniseren van het huidige kansspelbeleid. Dit beleid is volgens de Tweede Kamer niet langer effectief omdat het gebaseerd is op een vijftig jaar oude wet. Deze wet verbiedt het aanbieden van kansspelen zonder een vergunning. Het oorspronkelijke doel van de wet was het voorkomen van gokverslaving. Maar door de komst van het internet zijn er nu een groot aantal aanbieders van kansspelen. En er zijn veel spelers die hier gebruik van maken. Omdat deze aanbieders niet onder de Nederlandse wetgeving vallen kan de overheid deze spelers niet beschermen. Het oude preventiebeleid is daarom niet langer effectief. Het nieuwe wetsvoorstel KOA (Kansspelen op Afstand) moet hier verandering brengen.

Als het wetsvoorstel KOA ook door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd betekent dit dat online gokken wordt gelegaliseerd. Aanbieders van kansspelen op afstand kunnen een vergunning krijgen om hun diensten aan te bieden. Met het nieuwe wetsvoorstel beoogt de regering nog steeds het voorkomen van gokverslaving. Men wil dit echter niet langer doen door het gokken zelf te ontmoedigen maar door het te reguleren. Daarom stelt de regering strenge voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning. Zo moet iedere aanbieder van kansspelen apart worden beoordeeld door de Kansspelautoriteit. Dankzij een uitgebreid aantal bevoegdheden kan de Kansspelautoriteit de aanvrager van een vergunning onderzoeken op betrouwbaarheid en transparantie.

Ook houdt de Kansspelautoriteit toezicht op de vergunninghouders om ervoor te zorgen dat zij zich houden aan de regels. Een groot deel van deze regels heeft betrekking op verslavingspreventie. Zo moet de aanbieder de speler informeren over de risico’s van overmatig gokken. Zowel op de website als in iedere reclameactiviteit. Aan reclame-uitingen zelf worden ook voorwaarden gesteld die ervoor moet zorgen dat kwetsbare groepen worden beschermd. Spelers van risicovolle spellen moeten zich identificeren en moeten indien nodig door vergunninghouder worden gewezen op onverantwoord spelgedrag. In het uiterste geval moeten spelers met problematisch spelgedrag worden geregistreerd in een centraal register en tijdelijk uitgesloten van deelname aan online gokspellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *