6 moties voor de Wet op Kansspelen

Op dinsdag 12 februari 2019 heeft de Eerste Kamer gedebatteerd over 2 wetsvoorstellen over kansspelen. Het gaat over de Wet kansspelen op afstand en de Wet modernisering speel casino regime.

Bij de eerste wet gaat het over het legaliseren van online kansspelen. Bij de tweede wet gaat het over het legaliseren van het casinowezen en het privatiseren van Holland Casino. Dinsdag de 19e komt de Wet op de Kansspelen in stemming. Daarnaast wordt de behandeling van de wet modernisering speel casino regime aangehouden Het wetsvoorstel moet wel nog door de Kamer worden afgehandeld.

Zorgen en stemmen

Gedurende de 2e termijn dinsdag de 12e is gebleken dat een groot deel van de Kamer zorgen heeft over de wetsvoorstellen. Er zijn vervolgens 6 moties ingediend bij het wetsvoorstel Kansspelen op afstand. Dinsdag de 19e zal er worden gestemd over de moties en het wetgeving. 2 van deze moties hadden betrekking op de vergunningsverlening.

De moties die zijn ingediend

De 1e motie is ingediend door senator Gerkens van de SP. Deze verzoekt de regering te bewerkstelligen dat “vergunningverlening voor het aanbieden van kansspelen op afstand alleen geschiedt aan partijen die zich gedurende een periode van vijf jaar niet zonder vergunning op de Nederlandse markt hebben gericht.” Door senator Postema van de PvdA is een 2e motie ingediend. Deze verzoekt de regering hetzelfde te bewerkstelligen, alleen dan voor een periode van 2 jaar. De uitkomst is dat de 1e motie door de minister is ontraden en de 2e zou beoordeeld moeten worden door de Kamer.

De overige moties

Ook zijn er 2 moties ingediend met betrekking tot reclame voor de kansspelen. Senator van Dijk van de SGP heeft het kabinet verzocht om een verbod op reclame voor online gokken te overwegen. Daarnaast is er een 2e motie ingediend door senator Strik van GroenLinks. Deze verzoekt de regering een algemeen reclame verbod op de kansspelen op afstand in te stellen en ook te handhaven. Beide moties zijn ontraden. Er is nog een 5e motie ingediend door senator Bikker van de ChristenUnie. Hij verzoekt de regering bij evaluatie van de wet na te gaan of dat er genoeg maatregelen genomen zijn zodat voorkomen kan worden dat jongeren beginnen met gokken.

Dan is er nog de 6e motie van Postema van de PvdA. Hij verzoekt de regering om de Kamer te informeren over de criteria die de regering hanteert bij het blokkeren van internetsites. De minister liet het oordeel van deze 2 moties over aan de Kamer. Daarnaast deed de voorzitter genaamd Broekers-Knol een beroep op de minister om uiterlijk eind mei met een brief te komen over het wetsvoorstel speel casino regime. Mede omdat de Eerste Kamer dan het wetsvoorstel af zou kunnen handelen.

De wetsvoorstellen

Om duidelijkheid te geven over de wetsvoorstellen nog een toelichting. De Kansspelen op Afstand moderniseert de Wet op de Kansspelen (Wok) en de Wet op de kansspelbelasting (Wet KSB). Dit gebeurt door online kansspelen mogelijk te maken en dat gaat onder strikte voorwaarden. Bij de kansspelen op afstand gaat het over kansspelen waaraan de speler online en zonder fysiek contact met een organisator van de kansspelen deelneemt. Dan is er nog de modernisering speel casino regime, dit voorstel moderniseert de Wet op de kansspelen (Wok). Momenteel wordt de overheid monopolie op de spelcasino markt geheven door Holland Casino. Dit kan onder strikte voorwaarden worden geprivatiseerd.

Het aanbieden van kansspelen vindt de regering geen kerntaak van de overheid. Door het voorstel wordt de vraag naar casinospelen die nu bestaat (of kan gaan bestaan), wordt gekanaliseerd naar legaal, maar ook verantwoord, betrouwbaar en een controleerbaar aanbod. Er worden ook maatregelen genomen met betrekking tot voorkoming van de kansspelverslaving. Ook over de bescherming van de consument en het tegengaan van fraude en criminaliteit staat hier centraal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.