Kansspelautoriteit pakt illegale reclame voor kansspelen op internet hard aan

Op internet wordt op talloze manieren voor allerlei producten en diensten reclame gemaakt. Dat is ook het geval voor kansspelen zonder vergunning, maar dit is bij wet verboden. Wegens het verbod wordt het maken van reclame op deze manier dan ook hard aangepakt. In Nederland zorgt de Kansspelautoriteit voor de controle en handhaving van de wet op de kansspelen. Zij hebben middels een harde actie de reclame voor kans- en gokspelen op diverse websites gedetecteerd en zwaar beboet.

Wat doet de Kansspelautoriteit?

Naast de websites zonder vergunning waar je een kansspel kunt doen bestaan er ook sites die wel een vergunning hebben. Om ervoor te zorgen dat er wel gespeeld kan worden op deze websites doet de Kansspelautoriteit er alles aan om ervoor te zorgen dat het spelen ook veilig is voor de gebruiker. Want een spelletje op zijn tijd is natuurlijk altijd leuk. Om ervoor te zorgen dat kansspelen in een veilige omgeving gespeeld kunnen worden wordt hier dan ook streng toezicht op uitgeoefend. De Kansspelautoriteit zorgt behalve voor het toezicht ook voor het afgeven van vergunningen en streeft naar het voorkomen van gokverslavingen. Ze geeft ook voorlichting en informatie aan het publiek, zodat je weet wat er wel en niet mag.

Wat mag er wel en niet?

Voor meer informatie over wat er wel en niet mag kun je kijken op de website. Wat online kansspelletjes betreft is de wet duidelijk: deze zijn verboden. Dit betekent dus ook dat je er geen reclame voor mag maken en daar wordt momenteel ten strengste op gecontroleerd. Als je deze regels overtreedt staan daar flinke boetes op. Mag er dan helemaal nooit reclame gemaakt worden voor kansspelen? Nee, dat is niet het geval. Als bepaalde sites een vergunning gekregen hebben zijn ze legaal en mag er dus ook reclame voor gemaakt worden.

Hiervoor zijn in 2016 een aantal regels vastgesteld. De reclame is echter wel aan diverse regels gebonden. Deze mag niet misleidend zijn maar ook niet aanzetten tot een overdreven gokgedrag omdat dit kan leiden tot een verslaving. En dat laatste is juist het belangrijkste doel van de Kansspelautoriteit: ervoor zorgen dat mensen niet verslaafd raken aan online kansspelen en hiermee in de problemen komen doordat ze door hun verslaving bijvoorbeeld diep in de schulden raken.

Harde acties

Als bedrijven de mogelijkheid blijven houden om illegale kansspelen aan te bieden via internet wordt het voor mensen nog altijd erg aantrekkelijk gemaakt om hieraan deel te nemen. De vice-voorzitter van de Kansspelautoriteit Henk Kesler zegt hierover het volgende: ‘Wat we doen en blijven doen is het bestrijden van illegale online kansspelen en ook van dienstverleners die de aanbieders hiervan bijstaan. Dat kunnen bedrijven zijn die online betaaldiensten aanbieden maar ook bedrijven die reclame voor illegale kansspelen ondersteunen’.

Wat zegt de wet erover?

Kansspelen die online aangeboden worden vallen onder het wetsvoorstel Kansspelen Op Afstand. Om ervoor te zorgen dat er geen reclame gemaakt kan worden op internet wordt dit wetsvoorstel voorgelegd aan de Eerste Kamer om daar verder over de debatteren. Als een bepaald kansspel beschikt over een vergunning om op internet gespeeld te mogen worden zou dit volgens het betreffende wetsvoorstel wel toegestaan zijn om er reclame voor te maken. ‘Zolang de wetgever kansspelen online niet toestaat kunnen we die ook niet aan strikte regels binden om spelers te beschermen. Bovendien bevat het wetsvoorstel belangrijke, aanvullende bevoegdheden voor een doeltreffende handhaving van wet- en regelgeving’, aldus Kesler.

Wat er wel en niet mag in de reclame is een paar dagen geleden bekend gemaakt door de Kansspelautoriteit en kun je vinden op de website. Zo wordt het niet alleen voor de aanbieders, maar ook voor spelers duidelijk wat er wel en wat er niet toegestaan is. Volgens Kesler heeft de Kansspelautoriteit het doel de reclamevoering op een dusdanige manier tegen te gaan dat er minder kans bestaat dat mensen verslaafd raken aan online gokspelletjes. Hij zegt hierover dan ook het volgende: ‘Door reclame voor illegale kansspelen online te bestrijden kunnen we ook zoveel mogelijk de risico’s hiervan terugdringen, zoals gokverslaving’.

Hoe vindt de controle plaats?

Hoe wordt er nu gecontroleerd of er bedrijven zijn die zich schuldig maken aan het maken van reclame voor kansspelen op internet? Er zijn de afgelopen tijd bijna 1500 meldingen binnengekomen van kansspelen en van online reclame ervoor. Op basis van deze meldingen werd een aantal bedrijven onderzocht. Het onderzoek kan over diverse bedrijven gaan waar meer klachten over binnenkomen maar het kan ook zijn dat één melding op meer bedrijven van toepassing is.

Manieren om reclame te maken

De manieren om reclame te maken bleken in een aantal gevallen uiterst inventief te zijn. Een aantal reclamemakers had meer domeinnamen geregistreerd dus wist op verschillende manieren toch reclame te maken. In het geval dat er meer websites waren heeft de Kansspelautoriteit duidelijk gemaakt in de vorderingen dat het op alle sites verboden is om reclame te maken voor illegale kansspelen en het dus ook de bedoeling is dat de reclame van alle sites (van dezelfde maker) verwijderd worden.

Resultaten tot op heden

De Kansspelautoriteit heeft inmiddels bereikt dat zo’n tien reclamemakers hun reclame reeds van internet gehaald hebben. Dusdanige reclames zijn verboden voor alle illegale kansspelen die online gespeeld kunnen worden. Op dit moment wordt er hard ingegrepen als bedrijven toch een dergelijke reclame op internet zetten. De vorderingen die gedaan zijn hebben nog maar een beperkt resultaat opgeleverd tot op heden. Derhalve blijft de Kansspelautoriteit doorgaan met het onderzoek en ook hard optreden tegen overtreders.

De actie zal voortgezet worden met het doel zo veel mogelijk beboete websites uit de lucht te halen maar ook de reclame die er voor kansspelen gemaakt wordt te beperken tot een minimum. Omdat er voortdurend nieuwe ontwikkelingen zijn kun je voor de meest recente informatie het beste even kijken of de site www.kansspelautoriteit.nl

Oplossingen

De Kansspelautoriteit heeft dus als doel niet alleen de sites die online gokspelen of kansspelen aanbieden te beboeten en uit de lucht te halen, maar ook de sites die er reclame voor maken. Als adverteerders interesse hebben kunnen ze zich aansluiten bij een convenant van de autoriteit zodat zij samen het beleid kunnen handhaven en er voor zorgen dat er zo min mogelijk reclame wordt gemaakt voor kansspelen en dat nieuwe reclame zo snel mogelijk opgemerkt en verwijderd wordt.

Conclusie

Mensen mogen met alle plezier een gokje wagen op zijn tijd, want dat is gewoon spannend. En samen met aanbieders en spelers tracht de Kansspelautoriteit hiervoor te zorgen op een veilige en legale manier. Dan blijft een gokje op zijn tijd onschuldig vermaak en voorkomt het verslavingen. En de strijd tegen de websites zonder vergunning en de daarbij behorende reclame blijft voorlopig doorgaan op dezelfde manier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *