Omvorming van stichting naar NV stelt toekomst Holland Casino veilig

Het bestuur van Holland Casino is in het gelijk gesteld door de Ondernemingskamer: Holland Casino mag omgevormd worden van een stichting naar een naamloze genootschap. Deze uitspraak is zeer tegen de zin van de Ondernemingsraad die de zaak had aangespannen tegen het bestuur. Volgens de OR zou de omzetting naar een naamloze vennootschap onder meer de zekerheden van de medewerkers van Holland Casino in gevaar brengen.

Het oordeel

Het oordeel van de Ondernemingskamer was als volgt: “De slotsom luidt dat de door de ondernemingsraad aangevoerde feiten en omstandigheden, ieder afzonderlijk dan wel in onderlinge samenhang bezien, niet kunnen leiden tot het oordeel dat Holland Casino niet in redelijkheid tot het bestreden besluit heeft kunnen komen”. De omzetting zal naar verwachting in maart of april van dit jaar worden uitgevoerd. De ondernemingsraad zal gewoon bij dit proces betrokken zijn.

Rechtsvorm NV past beter bij organisatie Holland Casino

De omvorming van een stichting naar een NV stond al een tijdje op de planning voor Holland Casino. De regering ziet het namelijk niet langer als hun taak om gokbedrijven te beheren. Het bestuur van Holland Casino deelt deze visie. Volgens hen is de omzetting naar een NV noodzakelijk voor de toekomst van Holland Casino. Een naamloze vennootschap heeft namelijk een duidelijke verdeling van bevoegdheden van aandeelhouder, RvC en bestuur. En voor een organisatie met commerciële doeleinden is dit een veel werkbaardere situatie.

Holland Casino kan als NV meer kapitaal aantrekken

Ook speelt mee dat het dankzij de op handen zijnde wetswijzigingen voor een NV mogelijk wordt om een onlinevergunning en casinovergunning te krijgen. Dit zou het makkelijker maken om financiering aan te trekken. Een stichting kan zulke vergunningen niet krijgen. Het FNV en de ondernemingsraad waren het hier niet mee met de omvorming. Zij maakten daarom in januari de gang naar de rechter. Volgens hen is Holland Casino “geen commerciële onderneming met winstoogmerk”. Het doel van de organisatie is volgens hen verslavingspreventie. Het argument dat de omzetting van een stichting naar een naamloze vennootschap zou helpen om meer financiering aan te trekken is volgens de OR niet relevant. Volgens de OR heeft Holland Casino in zijn huidige vorm namelijk nooit moeite gehad met het aantrekken van financiering.

Omvorming naar NV heeft geen negatieve gevolgen voor de werknemers

Ook vreesde de Ondernemingsraad voor de zekerheden van de werknemers. Het bestuur van Holland Casino benadrukt echter dat de overgang naar een NV geen negatieve gevolgen zal hebben voor de medewerkers. Integendeel. Opgebouwde dienstjaren ten behoeve van pensioen, vakantiedagen en bestaande regelingen zullen meegaan naar de nieuwe rechtsvorm. Ook geeft Holland Casino aan dat de omvorming van een stichting naar een naamloze vennootschap juist zal bijdragen aan het behoud van de stabiliteit en de werkgelegenheid binnen de organisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.