Eisen voor online gokken vergunning bekend gemaakt!

Een vergunningsaanvrager kan alleen in aanmerking komen voor een online kansspelvergunning als hij 2 jaar voorafgaand aan deze datum van indienen zich heeft onthouden van een online casino aanbod en dan moet dan specifiek zijn gericht op de Nederlandse consumenten. Dit kunnen via dit casino nieuws item bekend maken

Dit is vastgesteld in de concept beleidsregel die de KSA heeft bekendgemaakt op 12 juli 2019. De Ksa geeft hiermee een indicatie aan de mogelijke vergunningsaanvragers die gaat over de invulling van de betrouwbaarheidstoets. Er wordt hierin rekening gehouden door de Ksa met de motie Postema die aangenomen is door de Eerste Kamer op 19 februari 2019 (gedurende de behandeling van de Wet Kansspelen op Afstand).

Toetsing en invulling

Er geldt een bredere beleidsregel waar de concept beleidsregel een onderdeel van uitmaakt. Hoe het allemaal definitief in zijn werk zal gaan wordt pas later bekend gemaakt. Alle aanvragers moeten sowieso een Bibob toets ondergaan. Ook zijn er nog andere eisen waar ze aan moeten voldoen. Er worden ook eisen gesteld op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en verslavingspreventie.

Bij de aanvraag voor de online kansspelvergunning wordt er gekeken naar een aantal criteria, zo gaat het over of dat er een website met een extensie.nl was. Maar ook of dat een aanbieder de Nederlandse taal gebruikt. Dan wordt er gekeken of dat de aanbieder betaalmiddelen gebruikte die uitsluitend of grotendeels door Nederlanders gebruikt worden. Ook wordt er gekeken of dat de aanbieder reclame heeft gemaakt gericht op de Nederlandse markt. Zo zijn er nog meer eisen waar naar gekeken gaat worden en deze worden streng bekeken. Als er dan sprake is van één of meer van deze criteria dan zal de aanvrager geen vergunning krijgen.

Tijdelijke optie

Er moet wel vermeld worden dat de concept-beleidsregel maar tijdelijk van toepassing is. Deze zal namelijk komen te vervallen op 1 juli 2021. Er is namelijk een belangrijk doel van de Wet Kansspelen op afstand en dat is een veilig, gecontroleerd aanbod van online kansspelen creëren.

Vergunningsproces

Op dit moment is de KSA druk bezig om het vergunningsproces in te richten. Daarnaast werkt het ministerie van Justitie en Veiligheid de wet uit in de lagere regelgeving. Hier sluit de concept-beleidsregel naar aanleiding van de motie-Postema dan op aan. Op het moment dat de lagere regelgeving klaar is dan kan de Ksa aan de hand daarvan de definitieve vergunningsvoorwaarden in orde maken. Daarbij geldt dat de verwachting is van de Ksa dat de vergunningsaanvragen vanaf 1 juli 2020 ingediend mogen worden. De markt voor online gokken verwacht men dat op 1 januari 2021 open zal gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.